Warning: Creating default object from empty value in /home/www/okinfo.cz/subdomains/2zsmh/sab_nex.inc.php on line 188
ZŠMH • Řád školní jídelny a školní prodejny Školní budova
A
k
t
u
á
l
n
ě
»
Aktuálně
Žákovské průkazky pro dojíždějící žáky
Informace pro žáky a jejich rodiče
Informace pro vycházející žáky na:
www.infoabsolvent.cz

Tip
Ve většině prohlížečů si můžete změnit velikost stránky pomocí kombinace Ctrl + kolečko myši.

Online uživatelé
Nikdo přihlášený není online
Řád školní jídelny a školní prodejny «Qr»

Školní jídelna slouží ke stravování žáků základní školy, gymnázia a zaměstnanců školy.

Provoz školní jídelny
 1. Dozory ve školní jídelně zajišťují učitelé ZŠ a gymnázia podle rozvrhu dozoru.
 2. Obědy se vydávají od 11.30 hodin. Ukončení výdeje obědů je ve 13.45 hodin.
 3. Školní jídelna se uzavírá ve 14.00 hodin.
 4. Přihlášení a odhlášení obědů je výhradně věcí žáka nebo jeho zákonného zástupce.
 5. Platba obědů - trvalým příkazem (jednorázovým) - z vlastního účtu, inkasem z České spořitelny nebo hotově.
 6. Každý strávník má vlastní kreditní kartu, kterou si zakoupí v kanceláři ŠJ.
 7. Při každém odběru jídla je povinen použít vlastní kreditní kartu.
 8. Kreditní karty jsou nepřenosné na jiného strávníka.
 9. Odhlašování obědů se provádí minimálně den předem, na dobu kratší než 5 dní - ústně nebo telefonicky. Dlouhodobé odhlášky 5 dnů a více se musí provést písemně na předtištěných formulářích (k dispozici v kanceláři ŠJ).
Zásady pro stravování žáků
 1. Žáci přicházejí ke školní jídelně pod vedením vyučujícího nebo vychovatelky ŠD. Řadí se do dvojic a dbají pokynů dozírajícího učitele.
 2. Žáci do jídelny vstupují v domácí obuvi (pantofle nebo bačkory), školní tašky odkládají před jídelnou na určená místa (regály).
 3. Při vstupu do jídelny se řadí do zástupu po levé straně, jsou ukáznění, nepředbíhají, nenárokují si místo ve frontě ani z ní nikoho nevykazují. Takové chování je projevem šikany.
 4. U výdejních okének si vyzvednou jídlo a zaujmou místo u stolu.
 5. S jídlem neodcházejí od stolu, po skončení oběda zastrčí židli, odnesou použité nádobí včetně podnosu a odcházejí z jídelny.
 6. V jídelně dodržují zásady bezpečnosti a slušného chování.
 7. Žáci nepoškozují, úmyslně neničí nábytek a nemění jeho uspořádání.
Zásady pro nákup ve školní prodejně
 1. Ve školní prodejně si žáci mohou zakoupit svačiny nápoje výhradně před zahájením vyučování, po jeho skončení a v době přestávek.
 2. Nákup ukončí okamžitě se zvoněním a odcházejí do tříd.
 3. Před prodejním pultem se chovají ukázněně, řadí se do zástupu, nepředbíhají a řídí se pokyny prodávající. Okamžitě po nákupu odcházejí z prostor školní jídelny.
 4. U školní prodejny využívají pouze vyhrazený prostor, chovají se slušně, v žádném případě nesmí používat na sezení jídelní stoly.