Warning: Creating default object from empty value in /home/www/okinfo.cz/subdomains/2zsmh/sab_nex.inc.php on line 188
ZŠMH • Režim ve ŠD Školní budova
A
k
t
u
á
l
n
ě
»
Aktuálně
Žákovské průkazky pro dojíždějící žáky
Informace pro žáky a jejich rodiče
Informace pro vycházející žáky na:
www.infoabsolvent.cz

Tip
Na stránce jídelny se můžete přihlásit k odběru upozornění na aktualizaci jídelníčku pro Vaši jídelnu.

Online uživatelé
Nikdo přihlášený není online
Režim ve ŠD «Qr»

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní družina pracuje ve 4 odděleních.
Tři oddělení máme ve škole na Masarykově náměstí v Mn.Hradišti a jedno v budově školy ve Veselé (Školní ul.70)

Režim ve ŠD:
6.00 – 8.00 Stolní hry, stavebnice, kreslení, kolektivní hry, možnost her na PC
11.35 - 12.15 Polední režim – oběd, hygiena
12.15 - 13.00 Odpočinková činnost – relaxace – volné hry, četba, rekreační hry, poslech CD,DVD.
13.00-14.30 HLAVNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST:
  • Vlastivědná a přírodovědná činnost
  • Hudba, zpěv a tanec
  • Výtvarná činnost
  • Příprava na vyučování
  • Rukodělná činnost
  • Počítačová gramotnost
  • Literárně-dramatická činnost
  • Společensko-vědní činnost
  • Sportovní činnost a pohybové hry na školní zahradě.
V rámci školní družiny probíhají zájmové kroužky: pro děti přihlášené do ŠD jsou bezplatné !

12.15-13.00 h. 13.00 - 13.45 h. 14.45 - 14.30 h.
PONDĚLÍ Sportovní hry (chlapci 1.,2.tř.) Hra s barvou
ÚTERÝ Anglický jazyk 1.A Anglický jazyk 1.B Anglický jazyk 2.A,2.B
STŘEDA S flétničkou za písničkou Dovedné ruce (2.tř.)
ČTVRTEK Počítačový kroužek (1.tř.) Dovedné ruce Sportovní hry (chlapci 2.,3.tř.) Anglický jazyk (2.tř.)
PÁTEK Cvičení pro zdraví Anglický jazyk (2.tř.) Sportovní hry (děvčata 1.-3.tř.)

Do kroužků dochází děti, které se na začátku školního roku přihlásily.

14.30 – 16.00 Stolní hry, stavebnice, kreslení, prohlížení, četba časopisů, tématické hry, možnost her na PC, poslech CD,DVD.