Warning: Creating default object from empty value in /home/www/okinfo.cz/subdomains/2zsmh/sab_nex.inc.php on line 188
ZŠMH • Žákovské jídzné zdarma Školní budova
A
k
t
u
á
l
n
ě
»
Aktuálně
Žákovské průkazky pro dojíždějící žáky
Informace pro žáky a jejich rodiče
Informace pro vycházející žáky na:
www.infoabsolvent.cz

Tip
Pokud máte RSS čtečku, můžete využít RSS kanál pro upozornění na přidané novinky.

Online uživatelé
Nikdo přihlášený není online
Žákovské jídzné zdarma «Qr»
Metodika pro vydávání potvrzení o studiu pro systém žákovského jízdného zdarma

Metodika slouží k jednotnému postupu škol, které budou žadatelům z řad svých žáku, studentů a učňů
potvrzovat formulář „Potvrzení o studiu – ŽJ zdarma“ který slouží k následnému vydání
„Středočeského žákovského a studentského průkazu“ opravňujícího držitele k bezplatné přepravě
z místa trvalého bydliště ve Středočeském kraji do místa školy do místa výuky ve Středočeském kraji.

„Potvrzení o studiu – ŽJ zdarma“ smí potvrdit pouze základní školy, střední školy nebo učiliště
s místem výuky ve Středočeském kraji (dále jen „škola“).

Postup:

» Žák, student nebo učeň věkové kategorie od 6 do 19 let (tj. do dne předcházejícímu 19
narozeninám) (dále jen „žák“) osobně přinese na studijní oddělení popřípadě jiné
kontaktní místo školy vyplněný formulář „Potvrzení o studiu – ŽJ zdarma“ (dále jen
„formulář“).

» Pracovnice (pracovník) školy zkontroluje úplnost údajů a ověrí žákem vyplněné údaje ve
formuláři.

» Pracovnice (pracovník) školy ověření údajů stvrdí citelným razítkem školy a svým
podpisem.

» Potvrzený formulář vrátí žákovi.

Škola nepotvrdí formulář:

» Žák nemá trvalé bydliště na území Středočeského kraje
» Místo výuky leží mimo území Středočeského kraje
» Formulář není řádně vyplněn – nejsou vyplněny veškeré požadované údaje
» Údaje ve formuláři jsou přepsány, přemazány apod.
» Žák překročil požadovanou věkovou hranici
» Sídlo školy, nebo místo výuky a trvalého bydliště žáka leží v jednom obvodu města
s vlastním systémem městské hromadné dopravy.

Formuláře budou k dispozici v informačních kancelářích vybraných dopravců – distribučních místech
a na internetových stránkách Středočeského kraje. Velikost formuláře Potvrzení o studiu – ŽJ zdarma
je A5.

Projekt Středočeského kraje – Žákovské jízdné zdarma