Warning: Creating default object from empty value in /home/www/okinfo.cz/subdomains/2zsmh/sab_nex.inc.php on line 188
ZŠMH • Organizace školního roku 2013/2014 Školní budova
A
k
t
u
á
l
n
ě
»
Aktuálně
Žákovské průkazky pro dojíždějící žáky
Informace pro žáky a jejich rodiče
Informace pro vycházející žáky na:
www.infoabsolvent.cz

Tip
V nastavení filtru si můžete změnit typ vypisovaných novinek a událostí.

Online uživatelé
Nikdo přihlášený není online
Organizace školního roku 2013/2014 «Qr»

Pedagogické rady
29.08. 2013v 10.30 hodin (čt)
14.11. 2013v 15.00 hodin (čt)
23.01. 2014v 15.00 hodin (čt)
15.04. 2014v 15.00 hodin (út)
19.06. 2014v 07.00 hodin 1. část (čt)
24.06. 2014v 13.00 hodin 2. část (út)

Schůzky metodických orgánů se budou konat 2x ročně, termíny uvedou předsedové v plánech práce.
Porady s třídními učiteli se budou konat dle aktuální potřeby.
Provozní porady se budou konat dle aktuální potřeby.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY
1.STUPEŇ – 1.tř.
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
1.STUPEŇ – 2.,3.tř.
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
2.STUPEŇ + 4.,5.tř.
KONZULTACE
VESELÁ
Individ. dle potřeb TU 18.11.13 od 15.15 (po)
14.4.14 od 15.15 (po)
19.11.13 od 15.15(út)
22. 4.14 od 15.15 (út)
18. – 22.11.13
22.- 25. 4.14


Konzultace s vyučujícími: mohou rodiče dohodnout s třídním učitelem i ostatními vyučujícími dle potřeby (i po telefonické domluvě).

Konzultační hodiny výchovné poradkyně : Mgr. Jana Honců
Hlavní budova – Studentská 895 : úterý 12:35 – 13:30 hod.
Pro rodiče i pro žáky vždy podle potřeby po předchozí domluvě.
tel. 326 771 890 (hl. budova), mobil 603 251 801 (kancelář školy)
www.vychporjh.blogz.cz

Prázdniny:
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních, středních a speciálních školách v pondělí 2. září 2013. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 27. června 2014.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna 2014. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
3. 2. – 9. 2. 2014 - Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
Velikonoční prázdniny připadnou na na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014.
Hlavní prázdniny budou trvat od od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna 2014.
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.