Warning: Creating default object from empty value in /home/www/okinfo.cz/subdomains/2zsmh/sab_nex.inc.php on line 188
ZŠMH • Seznamy sešitů pro 2. stupeň Školní budova
A
k
t
u
á
l
n
ě
»
Aktuálně
Žákovské průkazky pro dojíždějící žáky
Informace pro žáky a jejich rodiče
Informace pro vycházející žáky na:
www.infoabsolvent.cz

Tip
V nastavení filtru si můžete změnit typ vypisovaných novinek a událostí.

Online uživatelé
Nikdo přihlášený není online
Seznamy sešitů pro 2. stupeň «Qr»

6.A
ČJ2x544, 3x524
AJ544
D544
Z520
M2x520, 2x540
INF520
P560, 420
F540
OV444
HV524+notový
VZd520
SPr520
vol. předm.
6.B
ČJ2x544, 3x524
AJ544
D544
Z520
M2x520, 3x540
INF520
P560, 420
F540
OV444
HV524+notový
VZd520
SPr520
vol. předm.
7.A
ČJ2x544, 3x524
AJ544
D544
Z520
M2x520, 2x540
P560
F540
OV544
HV524+notový
VZd520
SPr520
vol. předm.NJ-524, 544, 624, ostatní po dohodě s vyučujícím
7.B
ČJ2x544, 3x524
AJ544
D544
Z520
M2x520, 3x540
P560
F540
OV444
HV524+notový
VZd520
SPr520
vol. předm.NJ-524, 544, 624, ostatní po dohodě s vyučujícím

8.A
ČJ2x544, 3x524
AJ544
D544
Z444
M3x540, 2x520
P560
F540
CH560, 420
OV444
HV524+notový
MV444
vol. předm.NJ-524, 544, 624, ostatní po dohodě s vyučujícím
8.B
ČJ2x544, 3x524
AJ544
D544
Z444
M3x540, 2x520
P560
F540
CH560, 420
OV444
HV524+notový
MV444
vol. předm.NJ-524, 544, 624, ostatní po dohodě s vyučujícím
9.A
ČJ2x544, 3x524
AJ544
NJ544, 524, 624
D544
Z520
M3x540, 2x520
P560
F540
CH560
OV444
RV540
HV524+notový
vol. předm.po dohodě s vyučujícím
9.B
ČJ2x544, 3x524
AJ544
NJ544, 524, 624
D544
Z444
M3x540, 2x520
P560
F540
CH560
OV444
RV540
HV524+notový
vol. předm.po dohodě s vyučujícím