Warning: Creating default object from empty value in /home/www/okinfo.cz/subdomains/2zsmh/sab_nex.inc.php on line 188
ZŠMH • Novinky Školní budova
A
k
t
u
á
l
n
ě
»
Aktuálně
Žákovské průkazky pro dojíždějící žáky
Informace pro žáky a jejich rodiče
Informace pro vycházející žáky na:
www.infoabsolvent.cz

Tip
Kliknutím na logo školy vpravo nahoře na stránce se můžete rychle vrátit na úvodní stránku.

Online uživatelé
Nikdo přihlášený není online
ZŠ: Zprávy
09.06.11 13:40 «Qr» | Autor: Adminmf Okénkem do minulosti
Okénkem do minulosti Žáci 5., 6., 9. tříd a 7.A pracovali ve školním roce 2010/2011 na projektech našich a světových dějin. 5. třídy se zabývaly historií Mnichova Hradiště, 6. třídy Starověkým Římem (Vznik Říma, Římská republika, Křesťanství, Adoptivní císaři, Principát, Dominát, Stěhování národů...), 7.A Vikingy, Islámem, Velkou Moravou… a 9. třídy zpracovaly témata 2. Republika, Protektorát Čechy a Morava, Vylodění v Normandii, Letecký nálet o Anglii….
Žáci byli aktivní, velmi šikovní, pracovali ve skupinách.
Tímto způsobem práce rozvíjeli nejen tvořivost a spolupráci, ale také orientaci v časových souvislostech.
Lenka Mulačová, učitelka dějepisu

Foto ►