Warning: Creating default object from empty value in /home/www/okinfo.cz/subdomains/2zsmh/sab_nex.inc.php on line 188
ZŠMH • Novinky Školní budova
A
k
t
u
á
l
n
ě
»
Aktuálně
Žákovské průkazky pro dojíždějící žáky
Informace pro žáky a jejich rodiče
Informace pro vycházející žáky na:
www.infoabsolvent.cz

Tip
Na stránce jídelny se můžete přihlásit k odběru upozornění na aktualizaci jídelníčku pro Vaši jídelnu.

Online uživatelé
Nikdo přihlášený není online
ZŠ: Zprávy
01.11.10 21:28 «Qr» | Autor: Adminmf Recyklohraní
Recyklohraní Třídíme!!!!!!
Od října 2010 se naše škola zapojila do celostátního projektu na podporu opětovného využití některých odpadů – „Recyklohraní“. Žáci i učitelé třídí plasty, papír, hliník, úsporné žárovky a hlavně baterie a drobný elektroodpad, za který získáváme ve zmiňovaném projektu body. Ty lze později vyměnit za různé ceny ( hry, pomůcky, sportovní náčiní aj.). Pokud nám chcete pomoci, třiďte s námi. Sběrné nádoby jsou umístěny v budově školy ve Studentské ulici.
Co vše lze za body v Recyklohraní vyměnit, naleznete v příloze►

Mgr. Terezie Nohýnková