Warning: Creating default object from empty value in /home/www/okinfo.cz/subdomains/2zsmh/sab_nex.inc.php on line 188
ZŠMH • Poradenské služby školy Školní budova
A
k
t
u
á
l
n
ě
»
Aktuálně
Žákovské průkazky pro dojíždějící žáky
Informace pro žáky a jejich rodiče
Informace pro vycházející žáky na:
www.infoabsolvent.cz

Tip
Pomocí «Qr» kódu můžete pohodlně a rychle přistupovat k zdejším novinkám a stránkám z mobilního zařízení, bez nutnosti opisovat ručně adresu.

Online uživatelé
Nikdo přihlášený není online
Poradenské služby školy «Qr»


Výchovná poradkyně pro 1-9.ročník Mgr. Jana Honců

Konzultační hodiny:
ÚTERÝ 12.35 – 13.30 h hodin v hlavní budově školy ve Studentské ul.

Pro rodiče a žáky vždy podle potřeby po předchozí domluvě

Tel. (kanc. školy) 731 518 526
Tel. (Studentská) 326 771 890
E-mail:
zsjhoncuobfus@seznam.cz

Pedagogicko-psychologická poradna MB tel. 326 731 066
Soukromá psychologická praxe Mgr. Adámková

tel. 608 372 187

Škola poskytuje poradenské služby prostřednictvím výchovné poradkyně v oblastech:

± volby povolání
± práce s dětmi se specifickými poruchami učení
± práce s dětmi s výchovnými problémy


Škola spolupracuje s PPP v Mladé Boleslavi, kontaktní osobou je psycholožka Mgr. Gabriela Luková Sittová. Poradna poskytuje služby v oblasti:

± hodnocení školní zralosti dětí
± metodické vedení dětí s vývojovými poruchami a výchovnými problémy
± profesní orientace


S policií ČR škola spolupracuje v oblasti řešení problematiky kriminálních jevů a v oblasti prevence sociálně patologických jevů.


S odborem sociálních věcí a zdravotnictví řeší společně záškoláctví žáků.