Warning: Creating default object from empty value in /home/www/okinfo.cz/subdomains/2zsmh/sab_nex.inc.php on line 188
ZŠMH • Režim ve ŠD Školní budova
A
k
t
u
á
l
n
ě
»
Aktuálně
Žákovské průkazky pro dojíždějící žáky
Informace pro žáky a jejich rodiče
Informace pro vycházející žáky na:
www.infoabsolvent.cz

Tip
Kliknutím na logo školy vpravo nahoře na stránce se můžete rychle vrátit na úvodní stránku.

Online uživatelé
Nikdo přihlášený není online
Režim ve ŠD «Qr»

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní družina pracuje ve 4 odděleních.
Tři oddělení máme ve škole na Masarykově náměstí v Mn.Hradišti a jedno v budově školy ve Veselé (Školní ul.70)

Režim ve ŠD:
6.00 – 8.00 Stolní hry, stavebnice, kreslení, kolektivní hry, možnost her na PC
11.35 - 12.15 Polední režim – oběd, hygiena
12.15 - 13.00 Odpočinková činnost – relaxace – volné hry, četba, rekreační hry, poslech CD,DVD.
13.00-14.30 HLAVNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST:
  • Vlastivědná a přírodovědná činnost
  • Hudba, zpěv a tanec
  • Výtvarná činnost
  • Příprava na vyučování
  • Rukodělná činnost
  • Počítačová gramotnost
  • Literárně-dramatická činnost
  • Společensko-vědní činnost
  • Sportovní činnost a pohybové hry na školní zahradě.
V rámci školní družiny probíhají zájmové kroužky: pro děti přihlášené do ŠD jsou bezplatné !

12.15-13.00 h. 13.00 - 13.45 h. 14.45 - 14.30 h.
PONDĚLÍ Sportovní hry (chlapci 1.,2.tř.) Hra s barvou
ÚTERÝ Anglický jazyk 1.A Anglický jazyk 1.B Anglický jazyk 2.A,2.B
STŘEDA S flétničkou za písničkou Dovedné ruce (2.tř.)
ČTVRTEK Počítačový kroužek (1.tř.) Dovedné ruce Sportovní hry (chlapci 2.,3.tř.) Anglický jazyk (2.tř.)
PÁTEK Cvičení pro zdraví Anglický jazyk (2.tř.) Sportovní hry (děvčata 1.-3.tř.)

Do kroužků dochází děti, které se na začátku školního roku přihlásily.

14.30 – 16.00 Stolní hry, stavebnice, kreslení, prohlížení, četba časopisů, tématické hry, možnost her na PC, poslech CD,DVD.