Warning: Creating default object from empty value in /home/www/okinfo.cz/subdomains/2zsmh/sab_nex.inc.php on line 188
ZŠMH • Boca, poznávací zájezd Školní budova
A
k
t
u
á
l
n
ě
»
Aktuálně
Žákovské průkazky pro dojíždějící žáky
Informace pro žáky a jejich rodiče
Informace pro vycházející žáky na:
www.infoabsolvent.cz

Tip
Tento sloupec můžete minimalizovat kliknutím na symbol », který je umístěný vedle nadpisu Aktuálně.

Online uživatelé
Nikdo přihlášený není online
Boca, poznávací zájezd «Qr»

BOCA
CK Boca spol. s r. o., 17. listopadu 342, 530 02 Pardubice
tel./fax: +420 46 6511041, 46 6530207
e-mail: infoobfus@ckboca.cz, http://www.skolni-zajezdy-ckboca.cz

Program:

1. den – Ráno odjezd z Mnichova Hradiště přes SRN, Belgii, Francii do Calais.

2. den Ranní trajekt z Calais do Doveru, přejezd do LONDÝNA: Ráno přejezd do LONDÝNA - Pěší procházka po trase: Odpoledne přejezd do GREENWICH (lodí nebo rychlovlakem) - procházka parkem a kolem Old Royal Observatory a nultého poledníku. Návštěva Námořního muzea (The National Maritime Museum), Gueen´s House a Royal Observatory – u všech tří objektů je vstupné zdarma), procházka městečkem. Později odpoledne odjezd na ubytování do rodin

3. den: Ráno po snídani odjezd do přímořského městečka BRIGHTONU - přímořských lázní, prohlídka “Královského Pavilonu” (cca 3 GBP) postaveného v indicko – islámském stylu s řadou kupolí a minaretů. Dále návštěva akvária mořských živočichů “Sea Life Centre” (cca 4 GBP), procházka historickými uličkami “Lanes” (původně rybářská osada, dnes luxusní nákupní čtvrť a půvabné stylové budovy) a také po molu “Palace Pier” s různými zábavnými atrakcemi pro děti. Dále zastávka u vápencovýcch útesů Seven Sisters , průjezd kolem “Long Man” – známé postavy muže zobrazeného na kopcích poblíž Eastburne. ODPOLEDNE odjezd do HASTINGS – návštěva jeskyní pašeráků „Smugglers´Adventure“(cca 3,50 GBP), procházka kolem hradu, historickými uličkami městečka a kolem moře. K večeru odjezd na ubytování do rodin, večeře.

4. den Ráno po snídani odjezd do centra LONDÝNA). k budově Parlamentu, Big Benu a k Westminster Bridge, prohlídka korunovačního kostela Westminster Abbey, kde jsou také pochováni téměř všichni angličtí panovníci a významné osobnosti až do r. 1760 - konají se zde svatby a křtiny příslušníků královské rodiny, projdeme po Parliament Square a po vládní ulici Whitehall, zastávka u Downing Street, kde v čísle 10 úřaduje a bydlí anglický ministerský předseda, kolem Horse Guards, kde se budete moci vyfotit u stráží na koni, dále přes St. James´s Park (nejstarší park v Londýně), dále k Buckinghamskému paláci, kde bydlí královská rodina. Její přítomnost se oznamuje vyvěšením královské standarty. Před palácem drží stráž královská garda a uvidíte zde také sochu královny Victorie, která jako první královna obývala pokoje paláce.
Dále na náměstí Piccadilly Circus, které je jedno z nejnavštěvovanějších náměstí v Londýně, mladí lidé si zde dávají schůzky u kašny se sochou Erose a večer je náměstí typické svými obrovskými světelnými reklamami, krátká zastávka na Leicester Square se sochou Charlie Chaplina. Krátká zastávka na Trafalgar Square – u kašny se sloupem na paměť vítězství admirála Nelsona nad Španěly v bitvě u Trafalgaru.s výledem na National Gallery(Národní galerie). Přechod k Britskému muzeu (zdarma) a prohlídka některých části (dle zájmu) z těchto rozsáhlých sbírek (např. egyptské mumie, sbírky ze starého Řecka či Říma a další) alternativně možnost návštěvy Muzea Madame Tussauds (muzeum voskových figurín). Na závěr dne Covent Garden – bývalý ovocný a zeleninový trh, dnes spousta obchůdků, tržnice a oblíbené místo mladých umělců – kouzelníků, pouličních akrobatů a hudebníků, kteří baví chodce, možnost drobných nákupů a ev. potravin na cestu v Tescu . Na závěr dne možnost dle zájmu projížďky na obřím kole - London Eye, odkud uvidíme místa, která jste během svého pobytu v Londýně navštívili. Odjezd z Londýna na trajekt do Doveru (od Cleopatra Needle na nábřeží řeky Temže). Cesta Eurotunelem Folkestone – Dover.

5. den Přejezd přes Francii, Belgii a SRN. Příjezd do ČR v pozdějších odpoledních hodinách


TERMÍN: 10. – 14. 5. 2010 (po-pá) » CENA: 6.190,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 1 x trajekt Calais – Dover, 1 x Eurotunel Folkestone - Dovers, 2 x ubytování v rodinách s plnou penzí, průvodce, mapky, DPH, zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: vstupné a kapesné, komplexní cestovní pojištění vč. pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění storna z důvodu nemoci – možno za příplatek 25,- Kč/1 den , tj. 125,- Kč/pobyt.

Cena je kalkulována na 40 studentů a 3 osoby jako pedagogický dozor (učitelé)

Podrobnější pokyny na cestu včetně aktuálních vstupů do navštívených objektů obdržíte cca 1 měsíc před odjezdem na zájezd. Na cestu do V. Británie je nutný platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz vydaný po roce 2000 (zelený, se čtecím kódem).

Záloha č. 1: + vyplnění přihlášky: v termínu do: 25. 9. 2009 ……. 2 .000,- Kč
Záloha č. 2: v termínu do: 9. 2. 2010 ……………………………….. 2. 090,- Kč
Záloha č. 3: v termínu do: 5. 4. 2010 ………………………………. . 2. 100,- Kč + pojistné 125,- Kč