Warning: Creating default object from empty value in /home/www/okinfo.cz/subdomains/2zsmh/sab_nex.inc.php on line 188
ZŠMH • Novinky Školní budova
A
k
t
u
á
l
n
ě
»
Aktuálně
Žákovské průkazky pro dojíždějící žáky
Informace pro žáky a jejich rodiče
Informace pro vycházející žáky na:
www.infoabsolvent.cz

Tip
V nastavení filtru si můžete změnit typ vypisovaných novinek a událostí.

Online uživatelé
Nikdo přihlášený není online
ZŠ: Zprávy
13.12.12 15:09 «Qr» | Autor: Adminmf Třpyt vánočních ozdob
Třpyt vánočních ozdob Dne 12.12.2012 se děti z Veselé zúčastnily výstavy Třpyt vánočních ozdob
v muzeu v Mn.Hradišti. K vidění byly nejen rozmanité ozdoby z dob našich rodičů i prarodičů, ale také několik betlémů. Na závěr prohlídky, která byla doprovázena poutavým výkladem, si děti mohly drobné ozdobičky pro radost zakoupit.

Mgr. P.Forstová, Mgr. T. Černá

Foto►
12.12.12 15:10 «Qr» | Autor: Adminmf Cukrovar Dobrovice
Cukrovar Dobrovice V listopadu se žáci 9. ročníků v rámci výuky chemie vypravili do cukrovaru Dobrovice. Řepná kampaň byla v plném proudu. Hlavní cíl - získat ucelenou představu o tom, jak se z cukrové řepy získává cukr – byl naplněn.
Za krásně mrazivého slunečného dne jsme s odborným doprovodem prošli jednotlivé etapy výroby cukru a ochutnali dílčí produkty. Aby byl obrázek
o výrobě a zpracování kompletní, doplnili jsme ho v muzeu v Dobrovicích prohlídkou expozice technika a technologie výroby v minulosti a dnes. Získané informace žáci zpracovali formou protokolu z exkurze.

Foto ►

Mgr. Terezie Nohýnková
12.12.12 15:08 «Qr» | Autor: Adminmf Věnuj mobil
Věnuj mobil Zapoj se do soutěže
VĚNUJ MOBIL
• Cílem akce je získat k opětovnému využití, případně k recyklaci mobilní telefony, které jinak zůstávají bez využití v domácnostech.
Část mobilů (po opravě a zprovoznění) bude předána do dětských domovů
• Nevratně poškozené budou zrecyklovány .

Mgr. Terezie Nohýnková
11.12.12 12:59 «Qr» | Autor: Adminmf Čtenářské dílny
Čtenářské dílny V domluvený den si děti přinesou do školy vlastní knihy na čtení, které si čtou doma podle vlastního výběru a zájmu. Ve třídě tak pravidelně vzniká jakási prezentace a výstava donesených knih, kdy má každý možnost představit svou knihu a nalákat na ni ostatní čtenáře. Z každé dílny provádějí žáci záznam o čteném textu. Cílem tohoto projektu je udržovat zájem dětí o literaturu, autory knih i jejich ilustrátory a v neposlední řadě jim poskytuje možnost sdílení myšlenek a radosti nad literárním textem.

4.C – třídní učitelka Mgr. Iva Průšková

Foto►
11.12.12 12:56 «Qr» | Autor: Adminmf Palác TEMPL
Palác TEMPL Čtvrťáci z naší školy se zúčastnili vzdělávacího programu v Templu v Mladé Boleslavi. Učebnice vlastivědy nám letos nabízejí pohled do nejstarších českých dějin, proto jsme přijali nabídku programu Středověk – vzdělanost a kultura. Vyzkoušeli jsme si psaní husím brkem, malování vlastní iniciály, šití knižního bloku a pečetění listin. Kluky potěšilo stanoviště o rytířích a rytířské zbroji. Někteří si vyzkoušeli ražbu středověkých mincí.

Foto►
10.12.12 10:38 «Qr» | Autor: Adminmf Zahrada EKO centrum
Zahrada EKO centrum
V úterý 4. prosince si naše třída 4.C vybrala svoji výhru v soutěži „Zelená koloběžka“ a odjela autobusem do ekocentra v Mladé Boleslavi. Po mnohačetné diskuzi o volbě nabízených programů jsme zvolili program „Včelí rojení“ s ochutnávkou medových produktů a ruční výrobou svíček. Do školy jsme se vrátili s jistým povědomím o včelím společenství, s předsevzetím, že navštívíme kláty (první úly) v mnichovohradišťském muzeu a s adventní náladou, kterou podpořila vůně včelího vosku při výrobě svíček a vůně lázeňských oplatek podávaných v místní kavárničce.

Za 4.C Mgr. Iva Průšková

Foto►
10.12.12 10:33 «Qr» | Autor: Adminmf Jarmark ve Veselé
Jarmark ve Veselé V úterý 4.12.2012 proběhl na školní zahradě ve Veselé již tradiční Adventní jarmark dětí ZŠ a MŠ Veselá. Děti hrály na flétny, zpívaly vánoční písně a koledy, recitovaly i tancovaly. Pro rodiče byly připraveny k zakoupení výrobky, které žáci sami vyrobili a malé občerstvení, které zorganizoval osadní výbor ve spolupráci se školní kuchyní.

Mgr. Petra Forstová

Foto ►
07.12.12 10:19 «Qr» | Autor: Adminmf Mikuláš ve Veselé
Mikuláš ve Veselé Ve středu 5. 12. měly děti ve Veselé mikulášskou nadílku. Mikuláš s andělem si letos přivedli dva čerty, kterým děti zazpívaly písničku. Odměnou jim byly balíčky s ovocem a adventní kalendáře.

Mgr. P. Forstová, Mgr. T. Černá

Foto ►
06.12.12 10:47 «Qr» | Autor: Adminmf Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka Ve středu 5. prosince zavítali za dětmi z 1. – 5. tříd
Mikuláš, čerti a andělé. Každého žáčka obdarovali malým dárečkem.

Foto ►
03.12.12 21:42 «Qr» | Autor: Adminmf Vánoční prodejní výstava
Vánoční prodejní výstava


Pozvánka
na
Vánoční prodejní výstavu,
která se koná ve čtvrtek 13.12.2012 od 15.00 hodin
v prostorách ranní ŠD v budově školy na Masarykově náměstí.
Vychovatelky a žáci z ŠD.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |